պահեստի-կառավարում

 

 

 

Մեծածախ առևտրի(պահեստի) աշխատանքիպահեստի-կառավարման-ծրագրի-առաջին-էջ

հիմնական գործառույթներն են ապրանքների

ստացումը, պահեստավորումը, հաշվառումը և առաքումը։

Սրանցից յուրաքանչյուրն իրենից ներկայացնում է երկարատև ու ժամանակատար պրոցես առանց ծրագրի, իսկ ավտոմատացումը հնարավորություն է տալիս դրանք դարձնել ավելի արագ և արդյունավետ։

 

 

Ի՞նչ խնդիրներ է լուծում ավտոմատացման ծրագիրը պահեստի համար։

 

  • Պատվերների ժամանակին գրանցում, հիշեցում և առաքում։
  • Ժամկետանց ապրանքների վերահսկում։
  • Գույքագրման ժամանակ պահեստի աշխատանքների անխափան աշխատանք։
  • Պահեստում ապրանքների վերջնական մնացորդների մասին ինֆորմացիայի ստացում։

պահեստի-կառավարման-ծրագրի-երկրորդ-էջ

 

 

Ի՞նչ առավելություններ է տալիս պահեստին ավտոմատացման ծրագիրը։

                                                               

Երկու չափման միավորներով(հատ/տուփ) վաճառքի իրականացում և հաշվառում։ Օրինակ՝ դուք կարող եք ձեռք բերել ապրանքը տուփով, բայց ձեր գնորդներին վաճառել հատով՝ բոլոր գործընթացները իրականացնելով անսխալ՝ ծրագրի օգնությամբ

  

 Գործընկերների՝ մատակարարների և գնորդների, հետ ունեցած պարտքերի վերահսկում։ Ծրագրում՝ գործընկերների հետ հաշվետվությունների միջոցով ամբողջությամբ կարող եք տեսնել,, թե Դուք ինչքան եք պարտք ձեր մատակարարներին և Ձեր գնորդները ինչքան են պարտք Ձեզ։

 

Պահեստում ապրանքների վերահսկում ըստ քանակների ու գների։ Ցանկացած պահի կարող եք տեսնել պահեստում ապրանքների վերջնական  մնացորդները։

 

Պահեստի ծախսերի վերլուծություն՝ չնախատեսված դուրսգրումներից խուսափելու համար․ Յուրաքանչյուր  ուտեստ պատրաստելու համար խոհարարը մենեջերի հետ ծրագրում մուտքագրում է անհրաժեշտ բաղադրիչները, իսկ հետո այն պատրաստելու ժամանակ խոհարարն օգտագործում է ծրագրում նշված չափով բաղադրիչներ և չի կարող շեղվել դրանցից։ Շեղվելու դեպքում այդ մասին  տեղեկությունը հաշվետվության տեսքով երևում է մենեջերի մոտ:

 

 Գնորդից պատվերների գրանցման հնարավորություն։ Գնորդից պատվերների գրանցումը ծրագրի օգնությամբ հնարավորություն կտա չկանգնել այն մոռանալու խնդրի առջև։

 

Մատակարարից պատվերների գրանցման հնարավորություն։Այս կետի օգնությամբ դուք չեք մոռանա ձեր պատվիրած ապրանքների մասին, ու դրանք ամբողջովին կկարողանաք տեսնել ծրագրում։