Աշխատավարձի հաշվիչ

Մասնակցում եք արդյո՞ք պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին:

Արդյո՞ք աշխատում եք ՏՏ ոլորտի հարկային արտոնություններից օգտվող ընկերությունում։

Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտի աշխատակից

Նշեք աշխատավարձի չափը

0
150000
272500
Եկամտային հարկ34500
Սոցիալական վճար3750
Դրոշմանիշային վճար1500
Մաքուր Մնացորդ110750