Կադրային գործ դասընթաց

 

Աշխատանքային օրենսգրքի բոլոր նրբությունները

2 ամսում՝ ձեզ համար հասանելի լեզվով։

 

 

Գրանցվել

 

Կադրային գործ դասընթաց

 

Աշխատանքային օրենսգրքի բոլոր նրբությունները

2 ամսում՝ ձեզ համար հասանելի լեզվով։

 

Գրանցվել

 

Կադրային գործ դասընթացի շրջանակներում կծանոթանաք՝

Գործատուի ներքին և անհատական իրավական ակտերին.

Աշխատանքային պայմանագրին և նրա տեսակներին.

Աշխատաժամանակի տեսակներին, արտաժամյա աշխատանքին.

Ամենամյա արձակուրդի վճարման կարգին.

Աշխատավարձի տեսակներին, աշխատանքի վարձատրության կազմակերպման կարգին.

Գրանցվել

Կադրային գործ դասընթացի շրջանակներում կծանոթանաք՝

Գործատուի ներքին և անհատական իրավական ակտերին.

Աշխատանքային պայմանագրին և նրա տեսակներին.

Աշխատաժամանակի տեսակներին, արտաժամյա աշխատանքին.

Ամենամյա արձակուրդի վճարման կարգին.

Աշխատավարձի տեսակներին, աշխատանքի վարձատրության կազմակերպման կարգին.

Գրանցվել

Դասընթացին կարող են մասնակցել՝

ՄՌԿ ոլորտի մասնագետները․

Հաշվապահները, ովքեր առնչվում են կադրային հաշվապահության հետ ևս․

Նրանք, ովքեր ցանկանում են լինել իրազեկ գործատու-աշխատակից աշխատանքային հարաբերություններին․

 

Դասընթացին կարող են մասնակցել՝

ՄՌԿ ոլորտի մասնագետները․

Հաշվապահները, ովքեր առնչվում են կադրային հաշվապահության հետ ևս․

Նրանք, ովքեր ցանկանում են լինել իրազեկ գործատու-աշխատակից աշխատանքային հարաբերություններին․

 

Կադրային գործ դասընթացի արդյունքում, դուք կարող եք՝

Թարմացնել աշխատանքային օրենսդրության մասին գիտելիքները։
Ինքնուրույն իրականացնել կադրային փաստաթղթերի աուդիտ։

Կադրային գործ դասընթացի արդյունքում, դուք կարող եք՝

Թարմացնել աշխատանքային օրենսդրության մասին գիտելիքները։
Ինքնուրույն իրականացնել կադրային փաստաթղթերի աուդիտ։

 

 

 

կադրային-գործ-դասըթնացի-դասընթացավար

 

Ունի 15 տարվա աշխատանքային փորձ որպես հաշվապահ և կադրային գործի մասնագետ։

2003 թվականից դասավանդում է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղում։

2011 թվականից դասավանդում է Կադրային գործ դասընթաց։

 

 

կադրային-գործ-դասընթացի-դասըթնացավարի-մոբայլի-նկար

 

Ունի 15 տարվա աշխատանքային փորձ որպես հաշվապահ և կադրային գործի մասնագետ։

2003 թվականից դասավանդում է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղում։

2011 թվականից դասավանդում է Կադրային գործ դասընթաց։

կադրային-գործ-դասընթացի-դիպլոմ

 

Դասընթացի ավարտին ստանում եք  ավարտական  դիպլոմ:

 

կադրային-գործ-դասընթացի-դիպլոմ

 

Դասընթացի ավարտին ստանում եք  ավարտական  դիպլոմ:

 

 

Տևողություն
Վայր

2 ամիս

Գյումրի

Գրանցվել
Տևողություն
Վայր

2 ամիս

Գյումրի

Գրանցվել