հաշվապահական-ֆինանսական-խորհրդատվություն-բիզնեսների-համար-նկար-1

 

ogtvel-carayutyunic-web-icon

 

Ինչու՞ է Ձեզ անհրաժեշտ բիզնես խորհրդատվություն։

 

Բիզնեսին խորհրդատվություն պետք է նրա գոյության ողջ ընթացքում, սակայն բիզնեսները անտեսելով խորհրդտավության կարևորությունը՝ կանգնում են լուրջ խնդիրների առաջ, որոնք հանգեցնում են ֆինանսական կորուստների։

 

Բիզնեսին խորհրդատվություն պետք է հետևյալ իրվիճակներում՝

Բիզնես սկսելու ժամանակ, այսինքն ինչ կազմակերպաիրավական տեսակ ընտրել։

 

 Հարկային համակարգի ընտրության ժամանակ, որը ընտրել որպեսզի համապատախան լինի ձեր բիզնեսին։

 

 Բիզնեսի մասշտաբները ընդլայնելու ժամանակ, այսինքն երբ բիզնեսի համար  ստեղծվում են նոր հնարավորություններ, նոր պատասխանատվություն, պետության հետ նոր հարաբերություններ։

 

Ի՞նչ կստանաք բիզնես խորհրդատվությունից օգտվելու դեպքում։

 

✔  ֆինանսական և բիզնես խորհրդատվություն,

✔  հարկային և ֆինանսական վերլուծություն,

✔ հարկային պլանավորում (առավել ձեռնտու հարկատեսակի ընտրություն՝ հիմնվելով բիզնեսի գործունեության ոլորտի և առանձնահատկությունների վրա),

✔ բիզնես գործընթացների վերլուծություն, վերահսկողական մեխանիզմների մշակում,

✔ ելնելով գործունեության առանձնահատկություններից մշակել հնարավոր ռիսկերի չեզոքացման մեխանիզմներ:

 

ogtvel-carayutyunic-web-icon