ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԲիՕն հաշվապահական գրասենյակն իրականացնում է տարբեր ոլորտներում գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների հաշվապահության վարում

 

 

 

 

ogtvel-carayutyunic-icon

 

 Ի՞նչ հաշվապահական ծառայություններ ենք առաջարկում մենք։

 

Հաշվապահության վարում:

Հաշվապահության վերականգնում

Հարկային խորհրդատվություն

Փաստաթղթավորման կազմում։

Հարկային և ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում։

Հարկային պլանավորում՝ ելնելով կոնկրետ բիզնեսի առանձնահատկություններից։

Արտահանման և ներմուծման փաստաթղթերի կազմում։

Հարկային մարմինների կողմից կազմակերպությունում իրականացվող ստուգումներին մասնակցություն։

Հարկային մարմինների կողմից կազմված ԱԿՏ-երի բողոքարկում։

Կադրային գործի իրականացում։

Աշխատաժամանակի, արձակուրդայինների ու անաշխատունակության նպաստների հաշվառում:

Աշխատավարձի հաշվարկ, վճարումների կազմում։

Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի ճշգրիտ հաշվառում։

Հաշվապահական հաշվառում՝ ՀԾ ծրագրով։

 

ogtvel-carayutyunic-icon

 

 

 Մենք իրականացնում ենք՝

 

 

 arevtur-icon  Մանրածախ և մեծածախ առևտրի հաշվապահություն

  tangaran-icon  Թանգարանների հաշվապահություն       

  dproc-icon  Դպրոցների հաշվապահություն

  restoran-icon  Ռեստորանների հաշվապահություն  

 artadrutyun-icon  Արտադրության հաշվապահություն

 hyuranoc-icon  Հյուրանոցների հաշվապահություն  

 hyuranoc-icon  Շինարարության հաշվապահություն 

 

 

Hayastan-qartez-nkar-vortex-enq-matucum-hashvapahakan-carayutyunnerՀաշվապահական ծառայություններ մատուցում ենք ամբողջ Հայաստանում, իսկ հաշվապահական գրասենյակները գտնվում են Գյումրիում և Երևանում։

 

 

Հաշվապահության վարում իրականացվում է ցանկացած կազմակերպաիրավական ձևի կազմակերպության համար (այդ թվում ԱՁ, ՍՊԸ և այլն)։

 

ogtvel-carayutyunic-icon

 

 Ի՞նչ կստանա ձեր բիզնեսը օգտվելով ԲիՕնի հաշվապահական ծառայություններից։

Հարկային հաշվետվությունների ճիշտ և ժամանակին ներկայացում։

Հարկերի ճշգրիտ հաշվարկներ։

Հարկային պլանավորում, որի արդյունքում բիզնեսը կարող է ունենալ
զգալի հարկային խնայողություններ

Հաշիվների դուրսգրում։

Ֆինանսական ցուցանիշների պարբերաբար ներկայացում բիզնեսին։

 

ogtvel-carayutyunic-icon