կադրային-գործ-կադրային-աուդիտի-իրականացում-1

 

ogtvel-carayutyunic-web-icon

 

Ի՞նչ է կադրային հաշվառումը։


Կադրային հաշվառումը կապված է գործատուի ու աշխատակիցների միջև եղած աշխատանքային հարաբերությունների  փաստաթղթավորման հետ։Այն պարտադիր է ցանկացած բիզնեսի համար՝ անկախ գործունեության ոլորտից։

 Մեր թիմը պատրաստ է իրականացնել ձեր կազմակերպության  աշխատակիցների աշխատանքի ընդունման և ազատման, աշխատավարձերի հաշվարկման և այլ կարևոր գործառույթների փաստաղթավորումը՝ օրենսդրությանը համապատասխան կարգով։

 

Ի՞նչ է մտնում ծառայության մեջ։

 

  1. Աշխատողների՝ աշխատանքի ընդունման և ազատման փաստաթղթավորում:
  2. Աշխատանքային պայմանագրերի կազմում:
  3. Աշխատանքային հարաբերությունների փաստաթղթավորում՝ օրենսդրությանը համապատասխան:
  4. Պաշտոնի անձնագրի կազմում:
  5. Աշխատավարձի հաշվարկ:
  6. Արձակուրդների վերջնահաշվարկի և նպաստների հաշվարկ:

 

Ի՞նչ հնարավորություն է տալիս ծառայությունը ձեր բիզնեսին։

 

Խուսափել ավելորդ տուգանքներից՝ ունենալով օրենսդրությանը համապատասխան փաստաթղթավորում:

Խուսափել աշխատակիցների հետ կոնֆլիկտային իրավիճակներից՝ աշխատանքային հարաբերությունների վերաբերյալ:

Փաստաթղթերի մշակում՝ աշխատանքային օրենսդրությանը համապատասխան:

 

ogtvel-carayutyunic-web-icon