Ի՞նչ է Cash Flow-ն,ի՞նչ կառուցվածք ունի

Cash  flow-ում արտացոլված են բիզնեսի կողմից փաստացի կատարված դրամական միջոցների ելքերն ու մուտքերը։

Իսկ ինչ տեսք ունի այս հաշվետվությունը։ Այն բաժանված է երկու խոշոր խմբերի՝ մուտքերի և ելքերի, որոնցից յուրաքանչյուրն իրենց հերթին բաժանված են 3 ենթախմբերի։ Դրանք են գործառնական, ներդրումային և ֆինանսավորման։

 

Նման խմբավորումը մեզ հնարավորություն է տալիս տեսնել թե մեր մուտքերը որ ուղղություններից են ստացվում, իսկ ելքերը համապատասխանաբար ինչ ուղղություններով են իրականացվում։ 

Շարունակությունը կարող եք դիտել վիդեոյում՝

Ձեզ կարող է հետաքրքրել