Ի՞նչ է կանխիկի ցիկլը

 

Կանխիկի ցիկլը ենթադրում է հետևյալ փուլերի հաջորդականությունը․ առաջին փուլում մենք փոխանակում ենք մեր ունեցած կանխիկ գումարը արտադրության համար անհրաժեշտ հումքի և նյութերի հետ, այնուհետև դրանց օգտագործումից արտադրության պրոցեսում ստանում ենք անավարտ արտադրանք, որը վերջնական արդյուքում դառնում է մեզ համար վաճառքի ենթակա պատրաստի արտադրանքը։  Հաջորդն արդեն վաճառքի պրոցեսն է, որի ժամանակ գումարի և ապրանքի փոխանակման ժամանակաշրջանի անհամապատասխանության հետևանքով կարող է առաջանալ դեբիտորական պարտք, որն էլ իր հերթին որոշ ժամանակ անց հանգեցնելու է կանխիկի ստացմանը։

Իսկ ինչի հաշվին կարող եք նվազեցնել կանխիկի ցիկլը, մանրամասն խոսել ենք տեսահոլովակի մեջ՝

Ձեզ կարող է հետաքրքրել